Julhälsning

av | dec 17, 2020 | Aktuellt

studio vinterhav julhälsning 2020

 

December:
Året närmare sig sitt slut. Det blev ett märkligt år med en pågående pandemi som hållit oss hemma med dem vi lever närmast samtidigt som vi hittat ut till våra närliggande naturområden för att hämta luft och sträcka på benen mellan zoom- och teamsmöten där alptoppar, bokhyllor, byggbodar och pickaxes skymtat fram i bakgrunden. Nästa år kan vi kanske förvänta oss att mötesdeltagare framträder på skärmen som diverse fantastiska avatarer. Pandemin har också lett till nya aktiviteter och vanor. Medan badhusen höll stängt provade allt fler att ta sig ett dopp i närliggande sjöar och vattendrag. Kanske är det inte bara pandemin utan också den stigande temperaturen som lockar oss att prova vinterbadandet. Som arkitekter och stadsplanerare vill vi göra det vi kan för att bidra till en  positiv framtid genom att planera och designa för klimatsmart användning av städer och byggnader med miljöer där det är härligt att röra sig till fots, på cykel eller med kollektivtrafik i stadsdelar med lika delar återbrukade byggnader och nya byggnader uppförda med klimatsmarta materialval och utformning.

Tack till alla er beställare och samverkanspartners som liksom Studio Vinterhav strävar efter att planera för en hållbar framtid. Det har varit många och utvecklande möten och arbeten under året som gått.  Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Årets julgåva går till Rädda Barnen. Alla barn har rätt till lek, kärlek och en vacker omgivning. I varje barn ryms ett frö till framtiden.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.