Julhälsning

December:Året närmare sig sitt slut. Det blev ett märkligt år med en pågående pandemi som hållit oss hemma med dem vi lever närmast samtidigt som vi hittat ut till våra närliggande naturområden för att hämta luft och sträcka på benen mellan zoom- och teamsmöten där...

Platsbesök i Örebro

Oktober:På platsbesök i Aspholmen i Örebro. Staden planerar för en omvandling av området från dagens verksamhetsområde till en integrerad stadsdel med bostäder, kontor, mindre verksamheter och ett med ett grönstråk längs det befintliga spårområdet som ska löpa som en...