Oktober:
På platsbesök i Aspholmen i Örebro. Staden planerar för en omvandling av området från dagens verksamhetsområde till en integrerad stadsdel med bostäder, kontor, mindre verksamheter och ett med ett grönstråk längs det befintliga spårområdet som ska löpa som en grön nerv genom stadsdelen.

Aspholmen, Örebro