Strandskyddets vara eller icke vara

av | jul 5, 2021 | Uncategorized


 

Det pågår en diskussion i Sverige om att luckra upp strandskyddet. Det kanske främsta argumentet är att det skulle vara till gagn för landsbygden och dess attraktivitet. Men med en uppluckring av strandskyddet kan stora allmänna värden gå förlorade och förändringarna är mer eller mindre irreversibla.

Med pågående klimatförändringar som för varje år blir allt mer påtagliga i vårt land liksom i omvärlden är strandzonerna en stor resurs. Den levande skogen och havet är våra viktigaste klimatstabiliserande resurser. Växtlighet i skogar behöver kopplingar hela vägen ner till stranden för att på bästa sätt ta upp och transportera vatten till skogsområden längre in från strand.  Fiskebeståndet behöver en strandzon med vassar och ruggar där fisken har sina lek- och uppväxtområden. Strandzonen kan dessutom fungera som en buffert mot översvämningar vid skyfall. Och inte minst är stranden utöver att vara en väsentlig del i ekosystemet en plats för bad, lek och rekreation för barn och vuxna.

I ett läge när vi behöver värna våra ekosystemtjänster i största möjliga utsträckning är det helt fel läge att luckra upp det på så många sätt viktiga strandskyddet.

Fotot är taget från en allmän liten strand på Frösön, inklämd mellan privata strandtomter och bryggor.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.