om

Studio Vinterhav

Sara Vinterhav
Arkitekt SAR/MSA, VD och ägare
073 642 45 57
sara.vinterhav@studiovinterhav.se

 

 

 

 

Laura Hidalgo
Arkitekt SAR/MSA
0739 69 21 46
laura.hidalgo@studiovinterhav.se

 

 

 

 

Studio VINTERHAV ägs och drivs av Sara Vinterhav. Verksamheten bedrivs i ett brett nätverk med andra arkitektkontor, landskapsarkitekter, konstruktörer och trafikplanerera. Hemvist är arkitektklustret RITVERKSTAN vid Björns trädgård.

Sara är arkitekt utbildad vid KTH och konstakademin i Stuttgart. Hon har varit verksam som arkitekt sedan 2003.

 

Sara Vinterhav
tel: +46 (0)736 42 45 57
mail: sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Björns Trädgårdsgränd 1
116 21, STOCKHOLM

Org./VAT-nr SE 5590831730-01

CV

Anställningar

Studio Vinterhav, ägare och ansvarig arkitekt (Stockholm) 2017

 Sweco, studiochef Stadsbyggnad (Stockholm) 2015-2016

Grontmij, studiochef stadsbyggnad, 2014-2015

Tema, ansvarig arkitekt, partner (Stockholm), 2006-2014

Norrköpings Stadsbyggnadskontor, projektledare stadsbyggnad, 2004-2006

Vinterhav arkitektur (Stockholm), 2003-2004

 

Utbildning i urval

Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitektexamen, 1996-2003

Staatliche Akademie der Bildende Künste, Stuttgart, 2001-2002

 

Certifiering

Certifierad kontrollansvarig K enligt PBL, 2018

 

Uppdrag i urval, tidigare anställningar

 

Grontmij/Sweco architects

2016
Exploateringsutredning Geneta, Södertälje. Förslag till områdesutveckling med fokus på social hållbarhet samt teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Exploateringsförstudien syftar till att presentera Genetas potential avseende den fysiska strukturen, arkitekturen, områdets demografi och förutsättningar. Materialet utgör grund för förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av området. Utredningen visar möjligheter till exploatering och förtätning, förbättringar av stråk och kopplingar samt utveckling och upprustning av viktiga offentliga platser.
Roll: Uppdragsansvarig planarkitekt
Beställare: Exploateringskontoret. Södertälje kommun

2014-2015
Östra Sala backe Generalkonsult, stadsbyggnad, 2000 nya bostäder, nytt torg, förprojektering allmän plats, gestaltningsprogram. Syftet med planläggningen var att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe utifrån visionen att väva samman befintliga stadsdelar till en sammanhållen stadsbygd och möjliggöra en blandad och levande stadsmiljö i framkant inom hållbarhet, arkitektur och innovation.
Roll: Uppdragsledare, uppdragsansvarig planarkitekt.
Beställare: Uppsala kommun

 

Tema arkitekter

2011-2014
Nya Täby Centrum, projektering av om- och tillbyggnad. Totalt 260 butiker varav två större livsmedelsbutiker, en ny biograf samt ett nytt garage i tre plan om 1100 parkeringsplatser. Totalt cirka 78 000 kvm handelsyta varav cirka 24 000 kvm utgör nybyggnad.
Framtagande av systemhandling, förfrågningsunderlag samt bygghandling.
Roll: Uppdragsansvarig arkitekt
Beställare: Strabag projektutveckling

2007-2010
Framtagande av förslag till ny stadsplan vid planerad ny pendeltågstation i Vega, Haninge kommun. Totalt cirka 1000 nya bostäder med handel i centralt läge vid pendeltågstation. Illustrationsplan och gestaltningsprogram till underlag för detaljplan.
Roll: Handläggande arkitekt
Beställare: Stena Fastigheter/ Lundberg / Skanska Nya hem/ Togo Danielsson

2005
Uppdrag Detaljplanering av ny omstigningsplats vid Söder tull Norrköping. Omstigningsplatsen planerades i centralt läge vid Södra promenaden, biblioteket, konstmuseet samt kulturskolan. Platsens komplexitet förde med sig omfattande dialog med kommunens olika teknikområden samt dialog i olika former med representanter för olika intresseorganisationer, utöver allmänt samråd.
Roll: Uppdragsledande planarkitekt.
Beställare:Trafikkontoret, Norrköpings kommun

Samarbetspartners

Kontakt

+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Info

Org./VAT-nr SE 5590831730-01