nyheter

Aktuellt på Studio Vinterhav

Omvänd arkitektpraktik

På Louisiana Museum of Modern Art pågår just nu en utställning om arkitektkontoret Forensic Architecture. De använder sin arkitektkompetens till att återskapa rum där brott eller våldshandlingar ägt rum. Med foto, film, ljudupptagningar och...

Kv Skepparen har vunnit laga kraft

Vi är glada för nyheten att detaljplanen för kvarteret Skepparen i Karlstad nu har vunnit laga kraft. I och med den omarbetning av planen som gjordes där vi var processledare så möjliggör nu planen för fortsatt skolverksamhet i de befintliga...

NY ADRESS- NYA LOKALER

Nu har vi flyttat in i rykande färska lokaler vid Björns trädgård. Vi sitter i Ritfabriken - tillsammans med Urbio och Warm in the Winter som också är våra hyresvärdar samt Sesam arkitekter och Urban works. Vi är så glada för detta nygamla sociala...

stadsutveckling i Karlstad

Sedan hösten 2020 har vi på uppdrag av Nyfosa arbetat med utveckling av kv Skepparen i Karlstad.  I kvarteret inryms idag skola med skolklasser från klass fyra till nio. Utöver skolan finns en större parkeringsplats. Uppdraget har varit att...

Höst

Oktober 2021 Halva terminen har gått och vi har haft fullt upp under hösten med att processleda vid framtaganden av detaljplaner i både Karlstad, Örebro och Eskilstuna. I Norrköping jobbar vi med framtagande av strukturplan för en större fastighet...

Julhälsning

  December: Året närmare sig sitt slut. Det blev ett märkligt år med en pågående pandemi som hållit oss hemma med dem vi lever närmast samtidigt som vi hittat ut till våra närliggande naturområden för att hämta luft och sträcka på benen mellan...

Kontakt

+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Info

Org./VAT-nr SE 5590831730-01