studioVINTERHAV
urban arkitektur

Med ett stort nätverk och bred kunskap kan vi vara en liten studio som tar oss an större, komplexa uppdrag.

Vi jobbar i ett brett spektrum inom byggsektorn, från tidig planering till genomförandefasen, i liten och stor skala. Gemensam nämnare för projekten är en lyhördhet inför platsen, uppgiften och beställaren.

Grunden för våra projekt är att de ska vara hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Arkitektur

med specialkompetens inom handel, kontor och infrastrukturnära projekt.

Stadsbyggnad

Fastighetsutveckling, analys och utredning, planering, design, processledning och samverkansprocesser.

projekt

projekt i urval

velocity

VELOCITY är en undersökande plattform inom Studio VINTERHAV där staden och dess livsvillkor utforskas.

42 Gröna pärlor genom Stockholm

42 Gröna pärlor genom Stockholm

Ett slingrande grönt pärlband genom Stockholm   Med corona-restriktioner och råd om att inte besöka allmänna lokaler som till exempel gym och andra träningslokaler ökar behovet av andra sätt till fysisk aktivitet. Vi föreslår att i Stockholms grönplanering länka...

Inåtgående grön våg

Inåtgående grön våg

Flyr människor staden post corona? Ja, om städer stänger ner de sociala rummen med plats för nöjesliv, umgänge och andra kulturyttringar, det som är själva kärnan i en stads attraktionskraft. Nej, om vi klarar att ställa om så att vi kan fortsätta mötas på ett säkert...

Grodor och stängsel i Gökdalen

Grodor och stängsel i Gökdalen

Region Stockholm planerar för en utbyggnad av depån i Högdalen. Efter flera år av planering är nu vissa arbeten igång. Bland annat har man inför förberedelser med arbetstunneln- den tunneln som sprängs för att komma ner till det bergrum som ska utgöra...

Adress

Hornsgatan 166
SE- 117 28 STOCKHOLM

Kontakt

+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Info

Org./VAT-nr SE 5590831730-01