studioVINTERHAV
urban arkitektur

Med ett stort nätverk och bred kunskap kan vi vara en liten studio som tar oss an större, komplexa uppdrag.

Vi jobbar i ett brett spektrum inom byggsektorn, från tidig planering till genomförandefasen, i liten och stor skala. Gemensam nämnare för projekten är en lyhördhet inför platsen, uppgiften och beställaren.

Grunden för våra projekt är att de ska vara hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Arkitektur

med specialkompetens inom handel, kontor och infrastrukturnära projekt.

Stadsbyggnad

Fastighetsutveckling, analys och utredning, planering, design, processledning och samverkansprocesser.

projekt

projekt i urval

VELOCITY är en undersökande plattform inom Studio VINTERHAV där staden och dess livsvillkor utforskas.

Kv Skepparen har vunnit laga kraft

Kv Skepparen har vunnit laga kraft

Vi är glada för nyheten att detaljplanen för kvarteret Skepparen i Karlstad nu har vunnit laga kraft. I och med den omarbetning av planen som gjordes där vi var processledare så möjliggör nu planen för fortsatt skolverksamhet i de befintliga skolbyggnaderna. Ett...

Till skuggornas lov

Till skuggornas lov

  Skuggorna blir allt längre och semestern närmar sig sitt slut. Framför oss väntar en höst som kanske inte är lika färgsprakande som de vi är vana vid för att träden i de varmare, blötare och kortare höstarna vi kan förvänta oss får svårare att bilda det röda...

Less is more

Less is more

  Bestämmer mig för att göra en dagsutflykt till Uppsala för att spana in pågående utbyggnad av Östra Sala backe, där undertecknad var uppdragsledande arkitekt på uppdrag av Uppsala stadsbyggnadskontor vid planläggningen av etapp 2. Utbyggnaden av Östra Sala...

Kontakt

+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)studiovinterhav.se

Info

Org./VAT-nr SE 5590831730-01