Omvänd arkitektpraktik

Omvänd arkitektpraktik

På Louisiana Museum of Modern Art pågår just nu en utställning om arkitektkontoret Forensic Architecture. De använder sin arkitektkompetens till att återskapa rum där brott eller våldshandlingar ägt rum. Med foto, film, ljudupptagningar och vittnesmål återuppbygger de...

NY ADRESS- NYA LOKALER

Nu har vi flyttat in i rykande färska lokaler vid Björns trädgård. Vi sitter i Ritfabriken – tillsammans med Urbio och Warm in the Winter som också är våra hyresvärdar samt Sesam arkitekter och Urban works. Vi är så glada för detta nygamla sociala sammanhang med...

stadsutveckling i Karlstad

Sedan hösten 2020 har vi på uppdrag av Nyfosa arbetat med utveckling av kv Skepparen i Karlstad.  I kvarteret inryms idag skola med skolklasser från klass fyra till nio. Utöver skolan finns en större parkeringsplats. Uppdraget har varit att processleda arbetet från...

Höst

Oktober 2021 Halva terminen har gått och vi har haft fullt upp under hösten med att processleda vid framtaganden av detaljplaner i både Karlstad, Örebro och Eskilstuna. I Norrköping jobbar vi med framtagande av strukturplan för en större fastighet i stadens utkant. ...