Julhälsning

December:Året närmare sig sitt slut. Det blev ett märkligt år med en pågående pandemi som hållit oss hemma med dem vi lever närmast samtidigt som vi hittat ut till våra närliggande naturområden för att hämta luft och sträcka på benen mellan zoom- och teamsmöten där...

Platsbesök i Örebro

Oktober:På platsbesök i Aspholmen i Örebro. Staden planerar för en omvandling av området från dagens verksamhetsområde till en integrerad stadsdel med bostäder, kontor, mindre verksamheter och ett med ett grönstråk längs det befintliga spårområdet som ska löpa som en...
42 Gröna pärlor genom Stockholm

42 Gröna pärlor genom Stockholm

Ett slingrande grönt pärlband genom Stockholm   Med corona-restriktioner och råd om att inte besöka allmänna lokaler som till exempel gym och andra träningslokaler ökar behovet av andra sätt till fysisk aktivitet. Vi föreslår att i Stockholms grönplanering länka...
Inåtgående grön våg

Inåtgående grön våg

Flyr människor staden post corona? Ja, om städer stänger ner de sociala rummen med plats för nöjesliv, umgänge och andra kulturyttringar, det som är själva kärnan i en stads attraktionskraft. Nej, om vi klarar att ställa om så att vi kan fortsätta mötas på ett säkert...
Grodor och stängsel i Gökdalen

Grodor och stängsel i Gökdalen

Region Stockholm planerar för en utbyggnad av depån i Högdalen. Efter flera år av planering är nu vissa arbeten igång. Bland annat har man inför förberedelser med arbetstunneln- den tunneln som sprängs för att komma ner till det bergrum som ska utgöra...