Höst

Oktober 2021 Halva terminen har gått och vi har haft fullt upp under hösten med att processleda vid framtaganden av detaljplaner i både Karlstad, Örebro och Eskilstuna. I Norrköping jobbar vi med framtagande av strukturplan för en större fastighet i stadens utkant. ...
Till skuggornas lov

Till skuggornas lov

  Skuggorna blir allt längre och semestern närmar sig sitt slut. Framför oss väntar en höst som kanske inte är lika färgsprakande som de vi är vana vid för att träden i de varmare, blötare och kortare höstarna vi kan förvänta oss får svårare att bilda det röda...
Less is more

Less is more

  Bestämmer mig för att göra en dagsutflykt till Uppsala för att spana in pågående utbyggnad av Östra Sala backe, där undertecknad var uppdragsledande arkitekt på uppdrag av Uppsala stadsbyggnadskontor vid planläggningen av etapp 2. Utbyggnaden av Östra Sala...
Strandskyddets vara eller icke vara

Strandskyddets vara eller icke vara

  Det pågår en diskussion i Sverige om att luckra upp strandskyddet. Det kanske främsta argumentet är att det skulle vara till gagn för landsbygden och dess attraktivitet. Men med en uppluckring av strandskyddet kan stora allmänna värden gå förlorade och...

Julhälsning

  December: Året närmare sig sitt slut. Det blev ett märkligt år med en pågående pandemi som hållit oss hemma med dem vi lever närmast samtidigt som vi hittat ut till våra närliggande naturområden för att hämta luft och sträcka på benen mellan zoom- och...