Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid campus i Örebro   Nyfosa utvecklar fastigheten Forskarbyn 2 i Örebro. På fastigheten finns idag en kontorsbyggnad. Möjligheter finns att bygga till ytterligare på del av fastigheten. Studio Vinterhav inventerar och analyserar...
Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro    Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket...
Färgsättning och belysning i trapphus

Färgsättning och belysning i trapphus

Färgsättning och belysning i trapphus Trapphus med aprikost stänk av 90-tal får ny färgsättning i grönt och beige samtidigt med  ny belysning. Motiven i entréerna har ett abstrakt naturmotiv. Samma mönster går igen i trapphusen men i större skala. Om Plats: Solna...
Utformning av lokal

Utformning av lokal

Caféservering i kulturmiljö Studio Vinterhav har på uppdrag åt Telge fastigheter tagit fram förslag på utformning av lokal, ursprungligen en transformatorkiosk av kulturhistoriskt värde och iordningställande av fasader. Lokalen står i dag tom och är inte...
Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen  säkerställer tillräcklig kapacitet för nya tunnelbanan Sara Vinterhav är projekteringsledare för utbyggnaden på Högdalsdepån. Uppdraget omfattar masterplan för området, samt sju stycken byggnader för depåverksamheten; två stycken...