Strukturplan Kulla Karby

 

STRUKTURPLAN FÖRSLAG
Förslag innefattar totalt cirka 65 stadsvillor och 40 parhus. Totalt cirka 340 bostäder.
Stadsvillor rymmer 3-7 lägenheter i två till fyra våningar.
Antalet parkeringsplatser är beräknat på 1,3 p-platser per lägenhet.
Parkering för parhusen sker på egna tomten.

 

KONCEPT
Bebyggelsen är placerad i huvudsak i de lägre delarna mellan höjderna. I anslutning till befintlig bebyggelse är byggnadsvolymerna lägre.
Höjderna med vacker natur är sammankopplade med naturstråk dem emellan.
Skolan är centralt placerad i området.

 

LANDSKAPSBILD

Området avgränsas i väster av ett område med enfamiljshus på relativt stora tomter.  Mot nordost avgränsas området av Björkviksvägen, åt öster av skog och åt sydväst av Kulla träsk.
Området är kuperat, med äldre skog på höjderna och planterad skog i de lägre partierna mellan höjderna. Höjderna har i naturinventeringen som gjordes i samband med plansamrådet, pekats ut som områden med lokalt naturvärde och samt med värde för det rörliga friluftslivet.

 

 
strukturplan Kulla Karby, Värmdö. Studio Vinterhav
Strukturplan Kulla Karby

Om

Plats: Värmdö

Kategori: Stadsutveckling, strukturplan,  programarbete, arkitektur

Uppdragsgivare: Vectura AB

När: 2018