Less is more

av | aug 7, 2021 | Uncategorized

 

Bestämmer mig för att göra en dagsutflykt till Uppsala för att spana in pågående utbyggnad av Östra Sala backe, där undertecknad var uppdragsledande arkitekt på uppdrag av Uppsala stadsbyggnadskontor vid planläggningen av etapp 2. Utbyggnaden av Östra Sala backe har gjorts möjlig när en kraftledning markförlagts och därmed gett utrymme till nya bostäder som länkar samman Årsta med Sala backe och centrum.  Utbyggnaden består av fyra etapper där etapp 2 nu håller på att färdigställas. Kommunen har haft ambitiösa krav på gestaltning och hållbarhet vilket framgångsrikt reglerats genom exploateringsavtal kopplade till hållbarhetsmål och gestaltningsprogram. Målet har varit att skapa en stadsdel med egen karaktär där varje byggnad håller hög gestaltningsprofil. Resultatet har blivit en stadsdel med en relativt sammanhållen karaktär med fasader av i huvudsak tegel och puts. Byggnaderna som vetter åt Fyrislundsgatan är något högre och stramare än de som vetter åt Johannesbäcksgatan och den lägre befintliga bebyggelsen som kantar gatan. In mot gårdarna är fasaderna mer uppbrutna med balkonger och med en större variation i kulör och materialval. Gårdarna är gröna, även de med underbyggda garage. Några av kvarteren har radhus med entré och egen parkeringsplats mot den smalare Johannesbäcksgatan och en liten egen uteplats åt gårdssidan till. Sammantaget ger området ett sammanhållet intryck med gator och gårdar som redan befolkas av nyinflyttade i området. På några ställen blir det tydligt att hållbarhetskraven varit vägledande för gestaltningen där man för att uppnå och accentuera hållbarhetsmålen satt solpaneler på tak och väggar, klätterväxter på fasader, cykelparkering i flera plan, dagvattendamm och växthus på gården. Där känns bebyggelsen lite för spretig och man hade kanske tjänat på att istället välja ett grepp och genomfört det konsekvent.

Jag avslutar mitt besök i Uppsala med en lunch i Kungsängen. Beställer en liten sushi och blir serverad en tallrik sushi pyntade med blåbär, majonnäs, rödbetsstrimlor och rostad lök och konstaterar att Less is more.

Sara Vinterhav

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.