Kv Skepparen har vunnit laga kraft

av | aug 10, 2022 | Aktuellt, Grönstruktur, strukturplan

Skepparen Karlstad, Studio Vinterhav

Vi är glada för nyheten att detaljplanen för kvarteret Skepparen i Karlstad nu har vunnit laga kraft. I och med den omarbetning av planen som gjordes där vi var processledare så möjliggör nu planen för fortsatt skolverksamhet i de befintliga skolbyggnaderna.

Ett parkstråk i öst-västlig riktning binder samman strandpromenaderna längs Orrholmens östra och och västra sida. Parkstråket fungerar också som upptagningsområde för dagvatten i området. Det har varit ett mycket fint samarbete med alla inblandade parter vilket också är anledningen till att planen har blivit så bra och att den har tagits emot så val.

Tack till Nyfosa, Karlstad stadsbyggnadskontor, Sweco architects, Structor och Urbio för roligt och givande samarbete.

Läs mer om projektet här

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.