Friliggande enfamiljshus på den östgötska landsbygden_

Friliggande enfamiljshus på den östgötska landsbygden_

Strukturplan östergötland  Vi har på uppdrag av en privat fastighetsägaren tagit fram förslag till strukturplan ett fritidshusområde i utkanten av Norrköping i närheten av Marby-Unnerstad. Arbetet är i ett led i kommande detaljplaneuppdrag där det finns en plan att...
Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro    Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket...
Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan Stationerna i nya tunnelbanan formges och projekteras av tre olika arkitektkontor och tolv olika konstnärer – en konstnär/konstnärsgrupp per station.  Gul linje gestaltas av &Rundquist arkitekter, Blå linje till...
Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen Anslutningsspår till Grön linjes Farstagren För att säkerställa tillgång till mark i bygg och driftskede för det nya anslutningsspåret mellan Högdalsdepån och Grön linjes Farstagren tas en järnvägsplan fram. Järnvägsplanearbetet föregicks av en...