Caféservering i kulturmiljö

Studio Vinterhav har på uppdrag åt Telge fastigheter tagit fram förslag på utformning av lokal, ursprungligen en transformatorkiosk av kulturhistoriskt värde och iordningställande av fasader. Lokalen står i dag tom och är inte iordningsställd. Det saknas golvbjälklag, ytskikt på väggar och tak är mycket nedgånget. Byggnaden hade två igenbommade fönster varav det ena nu återställts.

Om

Plats: Södertälje centrum

Kategori: Arkitektur, handel

Uppdragsgivare: Telge fastigheter

När: 2017-2018

Bilder

Telge fastigheter, Studio Vinterhav, transformatorkiosk
förslag på utformning av lokal, före
förslag på utformning av lokal