Utbyggd depå i Högdalen 

säkerställer tillräcklig kapacitet för nya tunnelbanan

Sara Vinterhav är projekteringsledare för utbyggnaden på Högdalsdepån. Uppdraget omfattar masterplan för området, samt sju stycken byggnader för depåverksamheten; två stycken uppställningshallar, verkstad för de nya C30-fordonen, tvätthall, saneringshall, städhall och en likriktarstation. Sara är också samordnande projekteringsledare där hon samordnar gränsnittet mellan bygg, anläggning och BEST (bana, el, signal och tele).

Om

Plats: Högdalen, Stockholm

Kategori: Infrastruktur, arkitektur

Uppdragsgivare: Region Stockholm

När: 2015- pågående