Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid campus i Örebro   Nyfosa utvecklar fastigheten Forskarbyn 2 i Örebro. På fastigheten finns idag en kontorsbyggnad. Möjligheter finns att bygga till ytterligare på del av fastigheten. Studio Vinterhav inventerar och analyserar...
Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro    Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket...
Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan Stationerna i nya tunnelbanan formges och projekteras av tre olika arkitektkontor och tolv olika konstnärer – en konstnär/konstnärsgrupp per station.  Gul linje gestaltas av &Rundquist arkitekter, Blå linje till...
Färgsättning och belysning i trapphus

Färgsättning och belysning i trapphus

Färgsättning och belysning i trapphus Trapphus med aprikost stänk av 90-tal får ny färgsättning i grönt och beige samtidigt med  ny belysning. Motiven i entréerna har ett abstrakt naturmotiv. Samma mönster går igen i trapphusen men i större skala. Om Plats: Solna...
Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen

Utbyggd depå i Högdalen Anslutningsspår till Grön linjes Farstagren För att säkerställa tillgång till mark i bygg och driftskede för det nya anslutningsspåret mellan Högdalsdepån och Grön linjes Farstagren tas en järnvägsplan fram. Järnvägsplanearbetet föregicks av en...