Friliggande enfamiljshus på den östgötska landsbygden_

Friliggande enfamiljshus på den östgötska landsbygden_

Strukturplan östergötland  Vi har på uppdrag av en privat fastighetsägaren tagit fram förslag till strukturplan ett fritidshusområde i utkanten av Norrköping i närheten av Marby-Unnerstad. Arbetet är i ett led i kommande detaljplaneuppdrag där det finns en plan att...
Strukturplan Kulla Karby

Strukturplan Kulla Karby

Strukturplan Kulla Karby   STRUKTURPLAN FÖRSLAGFörslag innefattar totalt cirka 65 stadsvillor och 40 parhus. Totalt cirka 340 bostäder.Stadsvillor rymmer 3-7 lägenheter i två till fyra våningar.Antalet parkeringsplatser är beräknat på 1,3 p-platser per...
Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid universitscampus i Örebro

Innovativ stadsdel vid campus i Örebro   Nyfosa utvecklar fastigheten Forskarbyn 2 i Örebro. På fastigheten finns idag en kontorsbyggnad. Möjligheter finns att bygga till ytterligare på del av fastigheten. Studio Vinterhav inventerar och analyserar...
Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro

Norra entrén till Aspholmen i Örebro    Nyfosa äger Lantmannen 2 i Aspholmen. Örebro planerar för en omvandling av Aspholmen, från verksamhetsområde till blandstad med bostäder, handel och kontor. Ett viktigt inslag i stadsbildsvisionen är det gröna rekreationstråket...
Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan

Samordning av konst och arkitektur i nya tunnelbanan Stationerna i nya tunnelbanan formges och projekteras av tre olika arkitektkontor och tolv olika konstnärer – en konstnär/konstnärsgrupp per station.  Gul linje gestaltas av &Rundquist arkitekter, Blå linje till...