stadsutveckling i Karlstad

av | dec 9, 2021 | Aktuellt

Sedan hösten 2020 har vi på uppdrag av Nyfosa arbetat med utveckling av kv Skepparen i Karlstad.  I kvarteret inryms idag skola med skolklasser från klass fyra till nio. Utöver skolan finns en större parkeringsplats. Uppdraget har varit att processleda arbetet från samrådshandling till färdig plan där vi initialt gjorde en analys av möjligheten att behålla delar av befintliga byggnader och verksamhet i kvarteret. Målsättning har varit att varsamt och hållbart lyfta fram de kvaliteter som finns i kvarteret idag samtidigt som det integreras på ett fint sätt med omgivande kvarter som håller på att växa fram öster om planområdet. Arkitekt för strukturplanen är Sweco architects (studio Tovatt) och Urbio har tagit fram förslag på utformning av skolgård samt parkstråk i kvarteret.  Planen finns för granskning på kommunens hemsida Viken – Kv Skepparen (karlstad.se)

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.