Grodor och stängsel i Gökdalen

av | sep 16, 2020 | Uncategorized

Region Stockholm planerar för en utbyggnad av depån i Högdalen. Efter flera år av planering är nu vissa arbeten igång. Bland annat har man inför förberedelser med arbetstunneln- den tunneln som sprängs för att komma ner till det bergrum som ska utgöra uppställningshall under mark och anslutningsspår till Grön linjes Farstagren – byggt ett grodstängsel. Stängslet ska hindra grodorna från att röra sig från våtmarkerna till det som kommer att utgöra arbetsområde – en farligt plats för grodor. Istället kommer grodorna att behöva hitta andra övervintringsplatser, vilket det finns gott om i deras närmiljö.

Se inslaget där projektets hållbarhetshandläggare Kristina Emilsson berättar om grodor och stängsel i Gökdalen.

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.